Vítejte v naší škole

Naše malotřídní základní škola se nachází v části Na Bunkuli ve východočeské obci Rychnovek, v  sousedství místní mateřské školky a naproti kostelu sv. Justa. Školu obklopuje rozlehlá zahrada a fotbalové hřiště.

Naši školu navštěvují děti od první do čtvrté třídy, rozděleny jsou do dvou tříd. Ke každému žákovi přistupujeme individuálně, podle jeho potřeb, znalostí a pracovního tempa. Budujeme v dětech vzájemnou důvěru a spolupráci, učíme je vnímat odlišnosti druhého a respektovat se.

Ve výuce využíváme prvky programu Začít spolu. Učíme se v souvislostech, propojujeme jednotlivé předměty v rámci tzv. Center aktivit. Děti se učí samostatně myslet nad zadanými úkoly, chyba je přirozenou součástí procesu učení stejně jako zodpovědnost za sebe sama a svoji práci. 

Jakmile nám to počasí jen trochu dovolí, využíváme naší krásnou zahradu a klidné venkovské prostředí k tomu, abychom se učili v přírodě. Sčítáme žaludy a kameny, skládáme písmena z klacíků, poznáváme rostliny a kamarády z hmyzí říše, hrajeme šipkovanou a jiné. Děti jsou nadšené a nevnímají, že se učí... 


Kde se inspirujeme

Učíme se venku

Začít spolu

MAP