Škola OnLine

Školní informační systém

Pro školní administrativu a komunikaci s rodiči využíváme moderní informační systém Škola OnLine.