Zaměstnanci

Kdo se stará o děti v naší škole? 

Vyučující

Mgr. Marie Nováková - ředitelka, třídní učitelka 4. + 5. ročníku, novakova@zsrychnovek.cz

Mgr. Věra Kopecká - třídní učitelka 1. + 3. ročníku, kopecka@zsrychnovek.cz

Karolína Halamková, DiS.- třídní učitelka 2. ročníku, halamkova@zsrychnovek.cz

Mgr. Zuzana Panchártková - učitelka, panchartkova@zsrychnovek.cz


Školní družina

Iveta Schejbalová - vychovatelka, schejbalova@zsrychnovek.cz

Tereza Bělohlávková, vychovatelka, belohlavkova@zsrychnovek.cz


Asistentky pedagoga a ostatní zaměstnanci

Petra Richterová, DiS. - asistentka pedagoga, administrativa, richterova@zsrychnovek.cz

Kateryna Mykyta - asistentka pedagoga pro žáky s odlišným mateřským jazykem