Organizace školního roku

školní rok 2022/2023

Třídní schůzky a triády

1. pololetí: 

Třídní schůzky se uskuteční ve středu 7. září 2022 od 15,30 hod pro 1. a 2. ročník, od 16,00 hodin pro 3. a 4. ročník.

Triády proběhnou ve dnech 21. a 23. listopadu 2022.


2. pololetí:

Třídní schůzky se budou konat čtvrtek 9. února 2023 od 15,30 hod pro 1. a 2. ročník, od 16.00 hodin pro 3. a 4. ročník.

Triády proběhnou ve dnech 2. a 4. května 2023.

Prázdniny

Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2022.

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022.

Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v úterý 31. ledna 2023.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.

Jarní prázdniny pro okr. Náchod jsou stanoveny na 20. až 26. února 2023.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023.

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.

Hlavní prázdniny trvají od 1. července 2023 do 3. září 2023.

Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023. 

Zdroj: web MŠMT