O škole

V naší škole se vzdělávají žáci 1. - 4. ročníku. Protože jsme škola malotřídní, jsou děti rozděleny pouze do dvou tříd. Žáci si na systém sloučených tříd však rychle zvyknou. Naučí se tak větší samostatnosti a nezávislému řešení úkolů, za což jsou chváleni při následném přechodu na druhý stupeň. 

Naše škola prošla v roce 2019 rozsáhlou vnitřní rekonstrukcí, při které vznikla druhá prostorná a moderní třída, nové zázemí pro pedagogický sbor i sociální zařízení pro děti. Od roku 2020 se pyšníme krásnou novou střechou a do budoucna se těšíme i na krásnou fasádu. Zastupitelům naší obce patří velký dík. Stejně tak se patří poděkovat rodičům, kteří nás podporují buď finančními nebo věcnými dary, velice si toho vážíme.

Školní rok 2023/2024

V letošním školním roce otevíráme konečně po mnoha letech 5. třídu, aby naši žáci mohli plynule přejít na druhý stupeň nebo víceletá gymnázia. Ředitelkou školy je i nadále Marie Nováková, která je zároveň třídní učitelkou 4. a 5. ročníku. Třídní učitelkou 1. a 3. ročníku je v letošním školním roce paní učitelka Věra Kopecká, třídní učitelkou 2. ročníku je paní učitelka Karolína Halamková. Nově naše řady rozšířila paní učitelka Zuzana Panchártková, která učí vybrané předměty. Žáky s SVP a odlišným mateřským jazykem podporují v práci paní asistentky Petra Richterová a Katerina Mykyta. O školní družinu pečují paní vychovatelky Iveta Schejbalová a Tereza Bělohlávková.