O škole

V naší škole se vzdělávají žáci 1. - 4. ročníku. Protože jsme škola malotřídní, jsou děti rozděleny pouze do dvou tříd. Žáci si na systém sloučených tříd však rychle zvyknou. Naučí se tak větší samostatnosti a nezávislému řešení úkolů, za což jsou chváleni při následném přechodu na druhý stupeň. 

Naše škola prošla v roce 2019 rozsáhlou vnitřní rekonstrukcí, při které vznikla druhá prostorná a moderní třída, nové zázemí pro pedagogický sbor i sociální zařízení pro děti. Od roku 2020 se pyšníme krásnou novou střechou a do budoucna se těšíme i na krásnou fasádu. Zastupitelům naší obce patří velký dík. Stejně tak se patří poděkovat rodičům, kteří nás podporují buď finančními nebo věcnými dary, velice si toho vážíme.

Školní rok 2021/2022

Třídní učitelkou 1. a 2. ročníku je v letošním školním roce Mgr. Věra Kopecká, třídní učitelkou žáků 3. a 4. ročníku Mgr. Marie Nováková, paní učitelka Mgr. Anna Hrčková učí všechny děti na vybrané předměty. Žákům a paním učitelkám pomáhají v práci dvě asistentky pedagoga, ředitelkou školy je Mgr. Marie Nováková.