Tiskopisy a formuláře

Zde najdete formuláře, které můžete volně stáhnout. Nemáte-li možnost tisku, vyžádejte si formulář u třídního vyučujícího.

Zápisní lístek do školní družiny

Tiskopis žádosti o ošetřovné z důvody uzavření školy v případě mimořádného nařízení vlády

Tiskopis Čestného prohlášení o neexistenci virového onemocnění

Žádost o mimořádné uvolnění z výuky na více dní (dovolená mimo školní prázdniny)

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad povinné školní docházky

Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku