Archív novinek 20/21

Vysvědčení

Letošní předání vysvědčení ve středu 30. 6. 2021 proběhne tradičně venku na školním dvoře. Rodiče se mohou přijít podívat. Děkujeme rodičům za celoroční spolupráci a podporu a přejeme hezké prázdniny!

Červen u nás ve škole

Poslední červnové dny věnujeme sportování, výletům, hudebním a výtvarným činnostem a různým hrám. Jak se máme se podívejte na rajče.

Přivítání mezi  čtenáře

Ve čtvrtek 17. 6. 2021 jsme si s dětmi užili slavnostní den ve společnosti Pipi dlouhé punčochy, která nás provází celý školní rok, a žáky 1. ročníku tentokrát přivítala mezi čtenáře. Fotografie najdete ve fotogalerii.

Včelařská exkurze

Rádi bychom poděkovali včelaři panu Horkému a jeho manželce za zorganizování báječně připraveného povídání o včelkách a včelaření. Moc jsme si dopoledne u Vás užili! Fotografie najdete ve fotogalerii. 

Rodičovské schůzky

Ve středu 9. 6. proběhne rodičovská schůzka pro budoucí 1. třídy, ve středu 16. 6. pro současné žáky 1. - 4. třídy, bližší informace k organizaci obdrží rodiče emailem.

Organizace družiny od   17. 5. 2021

V návaznosti na nové rozhodnutí MŠMT budou děti přihlášené do družiny navštěvovat opět společně jednu družinu pod vedením paní vychovatelky. Ranní družina je v provozu od 6:30 hodin, odpoledne do 16 hodin.

Focení žáků

Ve středu 19. 5. 2021 proběhne focení profesionálním fotografem. Při příznivém počasí se budeme fotit venku. Podrobnosti a ceník fotografií obdrželi rodiče emailem.

Rozhodnutí o přijetí k  základnímu vzdělávání

Ředitelka školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Rychnovek - Zvole, příspěvková organizace, podle ustanovení § 46, §165, odst. 2 e), zák. č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu s ustanoveními § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, projednala žádosti o přijetí dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 a rozhodla takto: 

Děti uvedené pod registračním číslem: 

Z1/2021

Z2/2021 

Z3/2021 

Z4/2021 

Z6/2021 

Z7/2021 

Z8/2021 

Z9/2021 

Z11/2021 

se přijímají od školního roku 2021/2022 k základnímu vzdělávání v Základní škole Rychnovek - Zvole, příspěvková organizace. 

Odůvodnění: Rodiče dítěte v souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb. přihlásili žáka k zápisu k povinné školní docházce na ZŠ Rychnovek - Zvole. 

V Rychnovku 3.5.2021 Mgr. Marie Nováková, ředitelka školy

zaHRAdní zápis

Vážení rodiče, od soboty 17.4. do 30.4. jsou na školní zahradě připravena stanoviště, na kterých si budoucí prvňáčci mohou náhradním způsobem ověřit svou připravenost na školní docházku, jako částečná náhrada praktické části zápisu. Přejeme příjemnou zábavu!

Podrobnosti k zápisu níže v této sekci.

Návrat žáků od 12. 4. 2021

Vážení rodiče, 

od pondělí se opět těšíme na všechny děti ve škole. Návrat k prezenční výuce bude probíhat za přísných protiepidemických podmínek:

Osoby vyskytující se v prostorách školy používají ochranné prostředky dýchacích cest, které jsou uvedeny v aktuálně platném mimořádném opatření MZd (respirátor FFP2, KN95, chirurgická rouška, více info na www.mzcr.cz) 

U zaměstnanců i žáků se provádí pravidelné preventivní testování antigenním testem v pondělí a ve čtvrtek před zahájením vyučování

Provoz školní družiny pro žáky 1. a 2. ročníku se nemění. Z důvodu nutnosti zachování homogenity skupin bude žákům 3. a 4. ročníku přihlášeným do školní družiny umožněn pobyt ve třídě, ráno mohou děti počkat na vyučování ve třídě od 7:15 hod, po vyučování do 14:30 hod.

Obědy mají všechny děti automaticky přihlášené.

Podrobnější informace k návratu žáků posíláme emailem.


Velikonoční prázdniny

Na příští čtvrtek tj. 1. 4. 2020 připadají letošní velikonoční prázdniny. Přejeme všem, aby si přes Velikonoce odpočinuli a načerpali síly do další výuky.

Zápis k povinné školní docházce

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Rychnovek - Zvole, přísp. organizace vyhlašuje zápis dětí k základnímu vzdělávání na školní rok 2021/2022.

Na základě mimořádného opatření proběhne pouze formální část zápisu bez osobní přítomnosti dítěte ve škole v termínu od 1.4. do 30.4. 2021.

Povinnost zapsat své dítě se týká zákonných zástupců dětí narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 i v případě, že rodiče zvažují odklad školní docházky.

Žádosti o přijetí (odklad) k základnímu vzdělávání budou podávány jedním z následujících způsobů:

1. do datové schránky školy (adresa: w5qnmju)

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail)

3. poštou 

4. osobním podáním ve škole (po předchozí domluvě termínu) 

Žádost o přijetí i odklad povinné školní docházky najdete zde: Tiskopisy a formuláře

Pokud zákonný zástupce nemá možnost si žádost vytisknout, může si ji po předchozí dohodě s ředitelkou školy vyzvednout v pondělí 19. dubna 2021 nebo v jiném domluveném termínu přímo ve škole, kontakty najdete zde: Kontakt

Pro zájemce budou od 19.4. do 30.4. na školní zahradě připravena stanoviště, na kterých si budoucí prvňáčci mohou náhradním způsobem ověřit svou připravenost na školní docházku, jako částečná náhrada praktické části zápisu.  

V Rychnovku 16.3. 2021                                                  Mgr. Marie Nováková, ředitelka školy 


Desatero prvňáčka podle doporučení MŠMT:

Změny od 1. 3. 2021

Vážení rodiče,
distanční výuka se opět týká všech dětí naší školy. Výuka bude stejně jako na podzim probíhat na platformě Microsoft Office Teams. Nejpozději v neděli večer budou do rozvrhu zadány hodiny, na které se budou děti přihlašovat k online výuce. Pokud na Vaší straně nastanou nějaké technické problémy, neváhejte se na nás obrátit a my se budeme snažit udělat, co bude v našich silách, abychom vám pomohli.

Výuka po jarních prázdninách

Provoz školy po jarních prázdninách zůstává dle nařízení vlády zatím nezměněn. Žáci 1. a 2. ročníku navštěvují školu prezenčně, žáci 3. a 4. ročníku zůstávají na distanční výuce.

Předávání pololetního vysvědčení

Vážení rodiče, vzhledem k pokračujícím epidemiologickým opatřením bude předávání pololetního vysvědčení na naší škole organizováno takto:

Žáci 1. a 2. ročníku obdrží Výpis z vysvědčení v papírové podobě spolu s osobním doplňujícím dopisem ve čtvrtek 28. 1. 2021 během vyučování.

Informace o vysvědčení žáků 3. a 4. ročníku spolu s doplňujícím osobním dopisem budou přístupné také ve čtvrtek 28. 1. 2021, ale v elektronické podobě na rodičovském účtu ve školním systému Škola Online.

Pololetní a jarní prázdniny

Příští týden ve čtvrtek 28. 1. nás čeká pololetní vysvědčení, na pátek 29. 1. připadají pololetní prázdniny. Jarní prázdniny máme v okr. Náchod letos v prvním možném termínu od 1. do 7. 2. Věříme, že počasí vydrží a děti si užijí zimní radovánky ve sněhu! 

Organizace výuky od 4. 1. do 22. 1. 2021

Po vánočních prázdninách se do školy k prezenční výuce vrací pouze žáci 1. a 2. ročníku. Pro tyto žáky se od předvánoční doby nic nemění. Žáci se budou učit podle platného rozvrhu. V platnosti zůstává nařízení o omezeném pohybu třetích osob ve škole, v prostorách školy se všichni pohybují se zakrytými dýchacími cestami (v rouškách), je zákaz sportování a zpěvu. Provoz v ŠD běží v běžném režimu.

Žáci 3. a 4. ročníku se vrací k distanční výuce. Tato výuka je povinná. Online výuka opět v aplikaci Microsoft Teams. Žáci na distanční výuce mají nárok na odběr dotovaného oběda ze školní jídelny do jídlonosiče.

Podrobné informace byly zaslány mailem.

Dle nařízení vlády provoz školy v období od 11. do 22. ledna i nadále probíhá ve stejném režimu jako do 10. ledna 2021. 

Prodloužení prázdnin

Z rozhodnutí MŠMT budou letošní vánoční prázdniny zahájeny již v pondělí 21. 12. 2020, rodiče mohou na pondělí a úterý čerpat ošetřovné. Na děti se znovu těšíme 4. 1. 2021. Krásné Vánoce!

Změny ve ŠD

Od pondělí 7. 12. 2020 mohou ranní i odpolední družinu navštěvovat opět všichni přihlášení žáci bez ohledu na ročník. 

Obnovení výuky


V pondělí 30.11. se těšíme na Vaše děti ve škole, pokračujeme v povinné prezenční výuce.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole. Prosím, připravte dětem více roušek na den, ať mohou po 2 hod vystřídat za čistou.

Výuka bude probíhat podle běžného rozvrhu uvedeného v systému Škola OnLine. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Děti si do školy přinesou všechny školní potřeby, které si odnesly ze školy domů.

Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu. Budeme využívat co nejčastěji, dopoledne i odpoledne. Prosíme, v zájmu dětí, aby měly vždy vhodné obutí a oblečení přizpůsobené aktuálnímu počasí.

Homogenita skupin musí být zachována i v ŠD. Žákům 3.a 4. ročníku přihlášených do ŠD bude umožněn pobyt ve třídě. Dohled nad dětmi budou vykonávat pedagogové po dopolední výuce, proto bude žákům umožněn zkrácený pobyt než je obvyklé v ŠD. Ráno mohou děti počkat na vyučování ve třídě od 7,15 hod, po vyučování do 14,30 hod.

Obědy objednejte ve školní jídelně.

Kroužky: Čtení a Hry budou probíhat v rozdělených skupinách v obvyklém čase.

Otevření školy

Na základě stanoviska z MŠMT se pro žáky prvního a druhého ročníku od středy 18.11. 2020 obnovuje povinná prezenční výuka. Zároveň se v tento den obnovuje činnost ŠD v obvyklém rozsahu.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Prosím, připravte dětem nejméně 2 roušky, ať mohou po 2 hod vystřídat za čistou. Pokud budou děti zůstávat odpoledne v ŠD, tak další 1-2 kusy na prostřídání.

Podrobné informace k zahájení výuky obdržíte v mailové zprávě

Žáci 3.a 4. ročníku zůstávají dál na distanční výuce.

Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd bez možnosti konzumace v jídelně, mohou si odnést domů.

Děkujeme Vám všem za dosavadní spolupráci a těšíme se na Vaše děti opět ve škole.

Za celý pedagogický sbor M. Nováková