Archív novinek 21/22

Předávání vysvědčení

Předání vysvědčení ve čtvrtek 30. 6. 2022 proběhne tradičně venku na školním dvoře první vyučovací hodinu, pokud počasí umožní. Ukončení v cca 9 hodin. Rodiče se mohou přijít podívat. Provoz ŠD bude v běžném režimu. 

Hezké prázdniny, těšíme se opět v září!

Zahradní slavnost

Srdečně zveme všechny rodiče, prarodiče, kamarády a veřejnost na letošní zahradní slavnost, která se po dvou letech opět koná tak, jako dříve. Těšíme se na Vás ve úterý 28. 6. 2022 od 15:30 hod na školní zahradě. 

Jak si užíváme poslední dny školního roku

Poslední dny pilně trénujeme na zahradní slavnost, trénujeme na dopravním hřišti, plníme indiánské úkoly atd. Fotografie z posledních červnových dní najdete v naší fotogalerii

Výlet do Černčic

V úterý 21. 6. pojedeme na výlet do přírodní zahrady v Černčicích. Sraz ve škole v obvyklém čase, odjezd od školy v 8,00 hod. Návrat ke škole v cca 14 hod. V případě příznivého počasí se zastavíme v Novém Městě nad Metují na zmrzlině.

S sebou do batůžku: svačinu a pití na celý den, kapesníky, pláštěnku, pokrývku hlavy proti slunci, kapesné (cca 20,- Kč na zmrzlinu). Na zahradě je možné opékání, kdo má zájem, přibalte dětem buřtík, oběd v jídelně nestihneme.

Divadlo

V pondělí zahraje u nás ve škole Divadlo u staré herečky pohádku O Šípkové růžence pro nás i kamarády z mateřské školky.

Pasování na čtenáře

V úterý 7. června byli naši prvňáčci pasováni na čtenáře v knihovně v Jaroměři. Pasování proběhlo za přítomnosti císaře Josefa II. :-) Fotky najdou rodiče jako vždy na rajčeti

Návštěva knihovny a den IZS

V úterý 7. června jedeme se všemi dětmi do knihovny v Jaroměři, kde budou prvňáčci slavnostně pasování na čtenáře. Ve čtvrtek 9. června nás opět navštíví policejní preventista tentokrát s programem pro děti.

Dětský den

Ve středu 1. června jedeme na exkurzi do HZS Jaroměř, zpět z Jaroměře půjdeme pěšky. Děti budou potřebovat batůžek se svačinou, pláštěnku, pohodlnou obuv a vhodné oblečení.

Exkurze do  Střední školy řemeslné Jaroměř

Ve středu 25. května jedeme na exkurzi do Jaroměře na Střední řemeslnou školu. Sraz dětí v 7:00 hodin na vlakové zastávce pro 2. - 4. ročník, na mimořádné autobusové zastávce u vlakového nádraží pro 1. ročník. Pro děti v ranní družině platí odchod od školy v 6:50 hod. Do batohu s sebou: svačinu, pití, pláštěnku, kapesné. Návrat do Rychnovku ve 12:40, poté půjdeme na oběd. Děkujeme za spolupráci.

Triády

Poslední letošní triády proběhnou ve dnech 7. a 8. června. Přihlásit konkrétní čas si můžete na tomto odkazu. Triád se účastní učitel, rodič a dítě.

Společné venkovní focení

Dne 31. května proběhne společné focení dětí z celé školy a zvlášť focení žáků 4. třídy. Bude možné i focení dětí ve skupinkách. Nabídku od fotoateliéru i s cenami jsme zaslali rodičům emailem. 

Oznámení o konání zvláštního zápisu

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

Ředitelka základní školy / Директор початкової школи ZŠ Rychnovek - Zvole, příspěvková organizace, oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв'язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

 • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 8.6.2022 v 15,30 hod

Místo zápisu / Місце запису: ZŠ Rychnovek - Zvole, Zvole 78, Rychnovek

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 1

Organizace zápisu / Порядок запису:

 1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle

českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.


 1. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2022 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

У 2022/23 навчальному році законний представник зобов'язаний записати до першого класу початкової школи дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 6-річного віку. Якщо законний представник просить відстрочки обов'язкового відвідування школи, необхідно надати рекомендаційний висновок відповідної шкільної консультаційної установи і лікаря-спеціаліста або клінічного психолога.

 1. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty: Законні представники зобов'язані подати такі документи:

 1. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi zde*, nebo

lze vyzvednout osobně ve spádové základní škole)

заяву про зарахування дитини до початкової школи (зразок доступний у чесько- українській версії ТУТ*, або можна забрати її особисто у відповідній школі)

 1. vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí

do spisu);

документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

 1. doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat. документ, що дає право представляти дитину.

 1. O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями.

V /м. Rychnovku dne/дата 16.5.2022

Ředitelka základní školy / Директор початкової школи

Mgr. Marie Nováková

Výlet na hvězdárnu

V pátek 13. 5. jedeme na výlet na hvězdárnu a dále do centra Hradce Králové, příchod dětí do školy do 7 hodin. Návrat cca v 16 hodin do Rychnovku, podrobnosti jsme rodičům zaslali. 

Ze života žížal

Děkujeme Markétě a Markétě za pondělní zpestření přírodovědy a prvouky. Doslova na vlastní kůži jsme se seznámili se životem a významem žížal, navíc jsme si každý svoji vyrobili.

Čarodějnice

V pátek nám přálo počasí, abychom si užili báječné čarodějné dopoledne. Nejprve nás navštívili děti z mateřské školky a společně jsme plnili úkoly pro malé čaroděje. Po obědě jsme si opekli zasloužené buřtíky. Bylo to moc fajn. Fotografie najdete na rajčeti.

Odpoledne s policejním preventistou

Děkujeme panu por. Mgr. Miroslavu Mervartovi za jeho čtvrteční přednášku a rodičům za jejich účast. Doufáme, že příště se sejdeme ve větším počtu.

Pozvánka na setkání s preventistou Policie ČR

Zveme všechny rodiče i veřejnost na setkání s policejním preventistou  por. Mgr. Miroslavem Mervartem. Pan poručík už naši školu navštívil s kolegy v minulém školním roce s programem pro děti. Nyní je jeho přednáška zaměřena na téma "Nástrahy kyberprostoru" a je určena především rodičům dětí. 

Akce se uskuteční ve čtvrtek 28. dubna od 15:30 hod v naší škole.

Velikonoční prázdniny

Připomínáme, že ve čtvrtek 14. dubna jsou prázdniny a přejeme všem veselé Velikonoce.

Výsledky zápisu do 1. třídy

ROZHODNUTÍ o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023

Ředitelka školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Rychnovek - Zvole, příspěvková organizace, podle ustanovení § 46, §165, odst. 2 e), zák. č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu s ustanoveními § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, projednala žádosti o přijetí dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 a rozhodla takto:

Děti uvedené pod registračním číslem:

Z10/2022

Z12/2022

Z14/2022

Z16/2022

Z17/2022

se přijímají od školního roku 2022/2023 k základnímu vzdělávání v Základní škole Rychnovek - Zvole, příspěvková organizace.

Odůvodnění:

Rodiče dítěte v souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb. přihlásili žáka k zápisu k povinné školní docházce na ZŠ Rychnovek - Zvole.

V Rychnovku 7.4. 2022

Mgr. Marie Nováková, ředitelka školy

Staročeské   Velikonoce

V úterý 5. dubna navštívil naši školu zimní král a jarní královna s vyprávěním o staročeských Velikonocích, děti z mateřské i základní školy si s nimi povídaly o tradicích a nakonec si vyrobily staročeskou dekoraci na velikonoční stůl. Fotky z akce zde

Lidské tělo virtuálně

Moc děkujeme panovi Mgr. Romanovi Kopeckému, že nás nechal nahlédnout "dovnitř" do lidského těla. Více fotek jako vždy najdete na rajčeti.

Muzikoterapie

Ve čtvrtek nás čeká další lekce muzikoterapie s panem Jasanským "Zní to ze mě nebo Země?" Těšíme se moc. Na vyučování se děti připraví dle rozvrhu.

Vynášení Morany

Moranu nesem, s velikým nosem, ke stromu ji dáme, jaro přivoláme...

Krásné slunečné počasí dnes přálo našemu loučení se zimou a vynášení Morany k řece. 

Fotky a videa najdete opět tady.

Triády

Ve čtvrtek 24. března od 13:30 hod se konají konzultační schůzky "učitel - rodič - dítě". Odkaz na přihlášení obdrželi všichni rodiče e-mailem.

Sběr papíru

Zahajujeme jarní sběr papíru, papír již není potřeba třídit. Jako obvykle můžete nosit papír do garáže na školní zahradě. Konec sběru bude vyhlášen. Děkujeme za spolupráci.

Zápis pro školní rok 2022/2023

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Rychnovek - Zvole, přísp. organizace vyhlašuje zápis dětí k základnímu vzdělávání na školní rok 2022/2023.

Termín zápisu je stanoven na úterý 5. dubna 2022 od 14 hodin v budově školy.

Povinnost zapsat své dítě k povinné školní docházce se týká zákonných zástupců dětí narozených od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 i v případě, že rodiče zvažují odklad školní docházky.

Žádosti o přijetí (odklad) k základnímu vzdělávání budou podávány osobní přítomností ve škole nebo jedním z následujících způsobů:

 • do datové schránky školy (adresa: w5qnmju)
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail)
 • poštou

Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání a o odklad povinné docházky jsou ke stažení na webových stránkách školy v sekci Tiskopisy a formuláře

V Rychnovku dne 1. 3. 2022

Mgr. Marie Nováková, ředitelka školy

Masopust

Děkujeme všem zúčastněným za účast na letošním masopustním průvodu i za pomoc s tvorbou masek pro děti. Těšíme se opět za rok.

Jarní prázdniny

Přejeme všem dětem krásné jarní prázdniny, které začínají v  pondělí 14. 2. 2022.

Ohlédnutí za   Bunkulským biatlonem

Rádi bychom poděkovali za velkou účast na včerejším sportovním klání. Zimní počasí nám přálo a věříme, že se odpoledne vydařilo. Doufáme, že jste si ho společně s dětmi všichni užili. Ve fotogalerii se můžete podívat, jak jsme chystali pohoštění i na pár fotek ze závodu. Někdy příště na viděnou!

Bruslení

V úterý 25. 1. pojedeme bruslit na zimní stadion v Jaroměři, děti budou potřebovat 10 Kč na vstup, vhodné oblečení, brusle, rukavice, doporučujeme také helmu. Termíny dalšího bruslení najdete v týdenních plánech - pondělí 7.2., úterý 8.2., pátek 11.2.

Bunkulský biatlon

čtvrtek 20. 1. 2022, start v čase od 15 do 17 hod

1 tým = 2 generace

Přijďte si protáhnout těla po Vánocích a užijte si společné odpoledne s dětmi. Dvoučlenný tým poběží "na lyžích" bez lyží a bude střílet na cíl. Vítězem je každý, kdo se zúčastní.

Start kdykoliv v uvedeném čase. Malé občerstvení zajištěno.

Těšíme se na Vás.

Základní a Mateřská škola

Lyžařský výcvik

První týden v lednu absolvovaly děti z naší školy lyžařský výcvik v Sedloňově v Orlických horách. Počasí z počátku týdne nebylo příliš zimní, ale druhá polovina týdne se vydařila. Několik fotografií najdete zde.

Vánoční jarmark

Moc nás mrzí, že se nemohl uskutečnit letošní vánoční koncert na Bunkuli spojený s plánovaným jarmarkem. Protože jsme se na tuto akci poctivě připravovali, máme pro vás náhradní řešení. V budově Obecního úřadu si můžete za dobrovolný příspěvek zakoupit keramické ozdoby a svícny, jehelníčky, brože a vánoční přání, které vyráběly děti pod vedením paní vychovatelky.


Beseda s  Policií ČR - kyberprostor  

Ve čtvrtek 25. 11. od 15,30 do 16,30 hod měla proběhnout Beseda s příslušníkem Policie ČR.  Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci a platným vládním nařízením jsme nuceni tuto akci zrušit. Věříme, že se nám ji podaří naplánovat v jarních měsících.

Děkujeme za pochopení.

Putování se sv. Martinem

Ve čtvrtek 11. listopadu zveme všechny rodiče a děti na "Putování se sv. Martinem". Společně s mateřskou školou jsme připravili podvečerní procházku pro celou rodinu s úkoly a malým překvapením na závěr. Přicházet na start můžete průběžně od 16:30 do 17:30 hod. Bližší informace byly zaslány rodičům elektronicky.

Vánoční focení

Vánoční focení proběhne 10. listopadu ve spolupráci s MŠ, informace obdrželi rodiče emailem v pondělí 1. listopadu.

Sběr papíru

Stále trvá sběr a papíru, který můžete nosit do připravených krabic v garáži. Sběr bude ukončen 12. listopadu. Děkujeme za spolupráci.

Záložky do knihy spojují školy

Zapojili jsme se s dětmi do projektu "Záložka do knihy spojuje školy", který pořádá Slovenská pedagogická knižnica ve spolupráci s Knihovnou Jiřího Mahena v Brně. 

Nakreslili jsme záložky do knihy a sepsali dopis pro děti ze ZŠ Selec  na Slovensku. Doufáme, že se náš dárek bude líbit, těšíme se na záložky naší slovenské partnerské školy. 

A věříme, že navážeme nová mezinárodní přátelství!

Třídní schůzky

Ve středu 20. 10. se od 15:30 hod uskuteční krátká třídní schůzka. 

Následně vás od 16 hod zveme na setkání s terénní učitelkou Mgr. Petrou Dočkalovou na téma: Denní režim školáka a jeho potřeby.

Ukázka dravců

Ve středu 13. října strávíme s dětmi část dopoledne venku, kdy nás čeká ukázka dravců. Dejte dětem teplé oblečení.

Pozvánka na workshop 

Srdečně zveme rodiče i veřejnost na workshop s výživovou poradkyní Janou Havlíčkovou s názvem "Svačinky pro děti - rychle a zdravě", který se koná ve čtvrtek 30. 9. 2021 od 16 hodin, vstup zdarma. 

Dozvíte se:

 • Jaké potraviny dětem posilují koncentraci a dodávají energii na učení ve škole
 • Jaké jídlo dětem neprospívá a proč
 • Obecný návod na sestavení svačin
 • Tipy na svačiny hotové do 10 min
 • Vhodné svačiny z obchodu
 • Trvanlivé zásoby do spíže
 • Které potraviny se tváří jako zdravé a nejsou zdravé

Sběr  papíru

Od pondělí 13. 9. 2021 až do odvolání můžete nosit do školy svázaný starý papír. Místo pro sběr papíru je vyhrazeno v garáži na školní zahradě. Děkujeme.

Zahájení kroužků

V pondělí 13. 9. 2021 zahajujeme kroužek Společné hrátky a v úterý 14. 9. 2021 AHA kroužek. Přihlášky obdržely všechny děti a rodičům jsme zaslali informace do ŠkolyOnline.

Šachový kroužek, který zajišťuje DDM Klíč (Josefov) bude letos v naší škole probíhat každé úterý v čase 15:00 - 15:45, zahajujeme v úterý 5. 10. 2021. Přihlášky elektronicky zde

Ve středu mohou děti navštěvovat Sportík, více informací na www.bavimesesportem.cz


Informace k začátku školního roku

Školní rok začíná ve středu 1. 9. 2021. Všichni se sejdeme u bočního vchodu naší školy (zahrada). Po krátkém úvodu se přesuneme do vnitřních prostor školy, do jednotlivých tříd. V tento den mohou výjimečně rodiče žáků 1. ročníku společně s dětmi do třídy. Po celou dobu pobytu v prostorách školy budou mít rodiče chráněné dýchací cesty respirátorem.

Z organizačních důvodů se ve středu 1. 9. otestují AG testy žáci všech ročníků (1. - 4.roč.). 

První školní den bude umožněn pobyt v ŠD všem žákům, ráno od 6,30 hod, odpoledne do 16,00hod. 

Také Vás zveme na první informativní schůzku, která proběhne 7. 9. 2021. Pro první a druhý ročník od 15,30 hod, pro třetí a čtvrtý roč. od 16,00hod.

Podrobnosti byly zaslány rodičům prostřednictvím informačního systému ŠkolaOnline.

Pomůcky na nový školní rok a rozvrh hodin

Nový školní rok se pomalu přibližuje. Jaké pomůcky budou žáci potřebovat, najdete v sekci pro žáky a rodiče. Od 3. září bychom měli jezdit opět na plavání, pokud to situace dovolí. Oblečení na tělocvik ve škole bude třeba až po skončení plaveckého výcviku, vše s ohledem na aktuální vývoj Covid 19.


Informace k rozvrhům hodin na školní rok 2021/2022 najdete v sekci rozvrhy.